Sosyal Bilimler

  • Ana Sayfa -
  • Eğitimimiz -
  • Temel Dersler -
  • Sosyal Bilimler

Ataçağ Koleji'nde Sosyal Bilgiler Dersi; öğrenciyi toplum içinde yaşamaya hazırlayan, kendine, ailesine, vatanına yararlı bireyler olmasını hedefleyen bir derstir. Bu bağlamda, çevresine duyarlı, insani değerlere önem veren, Cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine sahip çıkan laik, demokratik, öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
 
  Sosyal Bilgiler, tarih, coğrafya, ekonomi vb. sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını içine alan ve bu yapısıyla bir çok disiplini bir arada bulunduran bir derstir.
 
Amaçlar

  •     Teknolojinin getirdiği en yeni araçları kullanarak kültürel mirası aktarmak ve onların iyi bir vatandaş olmalarını sağlamak
  •     Kültürel miras aktarılırken öğrencilere geçmişteki bilgi, olgu, değer ve inançlar kazandırmak,
  •     Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin bireysel ve toplumsal problemleri tanımlama, analiz etme ve karar verme süreçlerini geliştirmek
  •     Düşünme becerilerini ön plana alarak öğrencinin bilgiye ulaşmasını sağlamak

 

Öğrencilerimizin araştıran,sorgulayan,analiz ve sentez yapan bireyler olabilmesi için öğrencilerimize proje ve performans ödevleri verilmektedir.
 
Sınıf düzeylerine ve konularına uygun şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenmektedir.
 
Çoklu zeka gibi farklı yöntemler uygulanarak öğrencilerimizin etkili ve verimli öğrenmeleri sağlanmaktadır
 
Öğretmenlerimiz bu süreçte öğrencilerimizin kendi kararlarını almalarına rehberlik ederek onlara önerilerde bulunmakta ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olmaktadırlar.
    

 

Bilgi Formu