TÜRKÇE MÜNAZARA

TÜRKÇE MÜNAZARA

Münazaranın öncelikli amacı, katılımcılara güncel konuları çok boyutlu, zengin bir çerçevede değerlendirebilme yeteneğini kazandırıp tartışma kültürünü artırmaktır. Bunun yanı sıra münazaracıların seri düşünüp fikirlerini etkileyici şekilde topluluk önünde ifade etme yeteneklerini geliştirmeleri açısından önemlidir. Bu sayede öğrencilerin konuşma yeteneği gelişir, yorum becerileri artar. Aynı zamanda öğrenciler, farklı konular üzerinde fikir üretme ve kendi fikirlerini savunma yetisi kazanırlar.

Bilgi Formu