İŞARET DİLİ KULÜBÜ

İŞARET DİLİ KULÜBÜ

Türk İşaret Dili, “Sağır Toplum” için en önemli iletişim kaynağıdır. Kişi, işitme engelli olmasa bile iş, aile ve sosyal yaşantısında kendini Sağır Toplumunun içinde bulabilir. Sağır Toplumu tanımak ve onlarla iletişime geçebilmek için işiten bireylerin Türk İşaret Dilini öğrenmesi toplumsal bir gereksinimdir. Kulübümüz, bu gereksinim doğrultusunda kurulmuştur.
 
Bilgi Formu