ENGLISH THEATRE

ENGLISH THEATRE

Yıl sonu için olacak gösterilere hazırlık yapılır. Yapılan hazırlıklarla birlikte öğrenciler; oynayacağı oyunu, metnini kendisi belirler, müziklerini seçtikten sonra tiyatro için gerekli sahne düzenlemeleri öğrencilerle birlikte yapılır.

Bilgi Formu