DO IT YOURSELF

DO IT YOURSELF

DIY (Do It Yourself) kendin yap anlamına gelir. Başlıca amacı farklı malzemeler ile yeni ürünler oluşturabilmek ya da eski ürünleri yeniden değerlendirebilmektir. Öğrenciler günlük hayatlarını kolaylaştıracak bir ürün tasarlayarak yaratıcı düşünmeye teşvik edilir. Renkli materyaller ile pek çok atölye tekniği kullanarak yapılacak çalışmalarda öğrencilerin eğlenerek üretmesi esas alınır. Kullanılacak materyallerin (plastik, bardak, peçete, lastik, çalı çırpı vb.) ulaşılması kolay materyaller olmasına ve günlük hayattan seçilmesine dikkat edilir.

Bilgi Formu