Öğrenci Kulüpleri

Yıl sonu için olacak gösterilere hazırlık yapılır. Yapılan hazırlıklarla birlikte öğren...

Öğrenciler tarafından danışman öğretmenleri rehberliğinde çalışmaları yürütülen bir s...

İspanyolca kulübünde öğrencilere başlangıç seviyesinde temel bilgiler verilmektedir. Ögre...

Yayıncılık Kulübünde; iletişimde yayının önemini kavratmak, öğrencilerin yazma alışkanl...

Rusça kulübünde öğrencilere başlangıç seviyesinde temel bilgiler verilmektedir. Ögrencilerl...

Oda orkestrası kulübü ;öğrencilerin bireysel  çalgı çalma becerisini geliştirmesinin yanı...

DIY (Do It Yourself) kendin yap anlamına gelir. Başlıca amacı farklı malzemeler ile yeni ürün...

Tiyatro eğitiminin amacı, çocukların yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmek ve  gelec...

Münazaranın öncelikli amacı, katılımcılara güncel konuları çok boyutlu, zengin bir çerçe...

Öğrencilerin psikomotor becerilerini geliştirerek proje tabanlı uygulamalar yapmalarını sağla...

Türk İşaret Dili, “Sağır Toplum” için en önemli iletişim kaynağıdır. Kişi, işitme e...

Fotoğrafçılık Kulübümüz, öğrencilerimize temel fotoğrafçılık bilgileri vermenin yanı s...

Bilgi Formu