Matematik

 • Ana Sayfa -
 • Eğitimimiz -
 • Temel Dersler -
 • Matematik

Matematik derslerinde öğrencilerimize farklı düşünme yöntemlerini öğretmek, olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisini kurma becerisini geliştirmek, bir probleme değişik açılardan bakabilme, akıl yürütebilme, analitik düşünebilme yetilerini geliştirmek hedeflenmektedir.
 
  Matematik aynı zamanda;

 •     Günlük hayattaki problemleri çözmemizde başvurulan sayma, hesaplama, ölçme ve çizmedir.
 •     Bazı sembolleri kullanan bir dildir.
 •     İnsanda mantıklı düşünmeyi geliştiren mantıklı bir sistemdir.
 •     Dünyayı anlamamızda ve yaşadığımız çevreyi geliştirmede başvurduğumuz bir yardımcıdır.

 

Öğrencilerimizin matematik dersinde edindikleri bilgi ve becerileri diğer derslerde ve günlük yaşamlarında kullanmalarını sağlamak amaçlarımız arasındadır.

 •     Diğer derslerle paralellik çerçevesinde ders yürütülür.
 •     Farklı ölçme ve değerlendirme formlarına, okul dışı etkinliklere, araştırma, proje ve ödevlerle beraber    öğrencilerin çok yönlü olarak değerlendirilmeleri sağlanmaktadır.
 •     Sağlıklı ve doğru karar alma becerilerini geliştiren faaliyetler yapılmaktadır.
 •     Matematiğin keyifli ve eğlenceli yönünü işleyen konularada yer verilerek dersin sevilmesi sağlanmaktadır.

    

 

Bilgi Formu