Kantin

Okulumuzda kantin uzman kişiler tarafından işletilmek üzere anlaşma yapılarak işletmeye verilmektedir.

Öğrencilerin sınıf sınıf günlük kantin harcama limitleri okul tarafından sene başında belirlenerek velilere duyrulur. Öğrenciler bu limitleri kadar alışveriş yapabilirler.

Ataçağ Koleji tarafından her ay düzenli olarak satılan ürünlerin fiyatları ve markaları incelenir, hijyen koşulları denetlenir.

 

Bilgi Formu