İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitimi

İngilizce Eğitimi

 

"Ataçağ Koleji"nde dil öğrenmek sadece sınavlara hazırlanmak değil, gerçek hayata da hazırlanmayı esas alır. En önemli amacımız yabancı dili sevdirmek ve çocuklar için ders gibi değil de oyun gibi öğretmektir. Bu doğrultuda diyaloglar, hikâyeler, şarkılar ve resimlerle zenginleştirilen derslerimiz, öğrencilerin zekâ gereksinimlerini dikkate alarak öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda sınıf içi uygulamaları ve ders içi etkinlikleri ile öğrencilerin yabancı dili kullanacakları sosyal ortamları gerçekçi olarak yaratmaktayız.

Ayrıca 2017-2018 Öğretim Yılı itibariyle OXFORD Yayıncılık ile yaptığımız 8 yıllık işbirliği protokolü yoluyla hazırlanan ve her sınıf seviyesine uygun olarak yoğunluğu giderek artan, oldukça etkili, işlevsel bir İngilizce öğretim sistemi geliştirilmiş bulunmaktayız. Yabancı dilin gelişim göstererek zenginleşmesi aynı zamanda bireyin duygu ve düşünce bakımından da gelişmesi ve zenginleşmesi demektir. Bu bağlamda dil öğreniminde edinilmesi gereken 4 beceri; Listening (Dinleme), Speaking (Konuşma), Writing (Yazma) ve Reading (Okuma)dir. Beceri derslerinin yoğunluğu öğrencinin dil edinim sürecinde, dili günlük yaşamının bir parçası olarak görmesine katkı sağlar.

Tüm bunların ışığında "Ataçağ Koleji"nde biz, dili yaşamak için bir araya geldik.
 

Vocab Quiz ve Petite Controle (Kelime Testi) Çalışmaları

Öğrencilere, İngilizce ve Fransızca derslerinde her yeni üniteye başlamadan önce öğretmenleri tarafından aylık belirlenen kelime listesi iletilir. Bu kelime listeleri, kitabın ön gördüğü kazanımlar dikkate alınarak hazırlanır.Öğrenciler 4 hafta boyunca bu kelime listelerinden oluşan kelime testlerine katılmaktadırlar.Bu testlerin amacı, öğrencilerin sarmal öğrenme yoluyla farklı zamanlarda bu kelimelerle 4 defa karşılaşarak, kalıcı hafızaya aktarmalarını sağlamaktır.

Quizlet Uygulaması

Öğrencilerin İngilizce ve Fransızca derslerinde belirlenen hedef kelimeleri aynı zamanda Quizlet uygulamasına öğretmenler tarafından yüklenmektedir. Öğrenciler ise, Quizlet uygulamasını indirdikten sonra öğretmenleri tarafından paylaşılan katılım kodlarını kullanarak, sınıflarına dahil olurlar. Tanımlanmış olan kelime listeleri üzerinden, öğrenciler 5 adımlık (Öğren, Kartlar, Yaz, Eşleştir, Test) bir çalışma setine dahil olurlar. Öğretmenler kendi Öğretmen hesaplarından öğrencilerin ilerleme durumunu takip edebilirler.

High Flier of the Month / L’élève Du Mois (Ayın Öğrencisi Çalışması)

Öğrencilerin yabancı dil derslerine ve ek çalışmalarına yönelik motivasyonlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmadır.Öğrenciler, bir ay boyunca İngilizce ve Fransızca derslerinde belirlenen kriterler üzerinden puan toplarlar. Her iki derste toplanan bu puanlar ay sonunda toplanır ve ayın öğrencisi belirlenir. Bu öğrenciler okulun Instagram hesabı üzerinden paylaşılır.

Speaking Club

Öğrenciler her hafta cumartesi günü, kendi kademe ve CEFR seviyelerine uygun gruba göre planlanan Speaking Club seanslarına katılır.
Speaking Club çalışmaları ana dili İngilizce olan yabancı dil öğretmeni Eleni İkra Aziz ile gerçekleşmektedir. Her hafta Speaking Club’ta işlenecek tema öğrencilere iletilir. Böylece öğrenciler, bu çalışmaya katılmadan önce hazırlık yapabilme şansı elde edebilmektedir.

Quiz Night Etkinlikleri

Çağfen Koleji Ortaokulu ve Ataçağ Koleji Ortaokulu olarak bir arada aylık olarak düzenlediğimiz Quiz Night etkinliklerinde, öğrenciler tamamı İngilizce dilinde hazırlanmış genel kültür sorularıyla karşılaşırlar. Bu sayede öğrenciler hem yarışır hem eğlenir hem de yabancı dillerini farklı konseptler üzerinde görerek genişletirler.

Oxford Online Practice

Dönem boyunca öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde Oxford Yayınları materyallerini kullanmaktadır. Öğrencilerimiz bu basılı materyallerin yanı sıra, Oxford Online Practice sayesinde tamamen kitaplarına uygun ek dijital çalışmalara erişebilmektedir.

Raz-Plus (Dijital Kütüphane)

Öğrenciler, öğretmenlerin yüzlerce kitap içerisinden, öğrenci seviye ve yaş grubunu dikkate alarak ödev olarak verdiği veya önerdiği İngilizce ve Fransızca kitapları okurlar. Bu kitapları okurken, kitapların anlama ve kavrama sorularını çözer, kitapları dinler, ses kaydeder.

Target A2

Öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini öğrenmek için, 5. Sınıf itibariyle sene başında ve sene sonunda OXFORD Placement Test (OXFORD Seviye Belirleme Sınavı) uyguluyoruz. Bu sınav sonunda öğrencilerin, CEFR seviyelerini elde ediyoruz.

CEFR seviyeleri Pre - A1 ve A1 olan (başlangıç seviyesi) öğrencilerimizi A2 seviyesine ulaştırabilmek adına dil bilgisi ve kelime bilgisi yönünden Target A2 çalışmalarında destekliyoruz.

Vocab Club

Öğrenciler her hafta cumartesi günü, kendi kademe ve CEFR seviyelerine uygun gruba göre planlanan Vocab Club seanslarına katılır. Her hafta Vocab Club’ta işlenecek tema belirlenir. Öğrenciler belirlenen tema ile ilgili her hafta 20 kelime öğrenir, öğrendikleri kelimeleri oyunlar ve etkinliklerle pekiştirirler.

.

Bilgi Formu