Görsel Sanatlar

Çocuğun yaratıcı güçlerinin ortaya çıkarılmasını ve estetik yönlerinin geliştirilmesini sağlayan uygulama alanlarından biri de Görsel Sanatlar'dır.

Görsel Sanatlar dersi, kendine özgü eğitim kuralları ve yöntemleri olan bir derstir. Okulumuzda öğrencinin yaratıcı duygu ve düşüncelerini en etkili ve eğlenceli bir şekilde uygulayacakları atölye ortamı gerçekleştirilmiştir. Amacımız, özgür atölye ortamında sanat formasyonlu öğretmen kadromuzla çocuklarımızın sanat bilincini geliştirebilmektir.
 
"Ataçağ Koleji"nin temelini oluşturan sevgi, hoşgörü ve yaratıcılık ile öğrencilerimize bireysel öğrenme ve ekiple çalışma becerileri kazandırılmakta ve düzenlenen aktiviteler ile duygularını Görsel Sanatlar alanında ifade etmeleri sağlanmaktadır.Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz, tüm öğretim etkinliklerine etkin olarak katılmakta, öğretmenlerimiz bu süreçte öğrenciyi yönlendiren,yardımcı olan rehber konumunda dersi işlemektedir. Öğretmenlerimiz yapılan etkinlikler sırasında öğrenciyi izler, yapıcı eleştiriler getirerek öğrencilerimizin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 
Okulumuz merak eden, soru soran, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli, gelecekle ilgili kurgular yapan nesiller yetiştirmeyi hedefler.
    

 

Bilgi Formu