Fen Bilimleri

 • Ana Sayfa -
 • Eğitimimiz -
 • Temel Dersler -
 • Fen Bilimleri

Fen Bilimleri dersiyle, bireysel ihtiyaçlar ve farkındalıkların farklı olmasına rağmen, her öğrencinin fen ve teknoloji okur yazarı olması amaçlanmaktadır. Sorgulayan, eleştiren ve bilimsel süreç becerilerini kullanabilen bireyler yetiştirmek hedefimizdir.
 
  Aynı zamanda fen bilimleri bir alanındaki varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, anlamaya ilişkin genelleme ve ilkeler bulma, bu ilkeler yardımıyla gelecekteki olayları kestirme gayretidir.
 
  Fen Bilimleri derslerinde ezberden uzak kavrayarak öğrenmeyi hedeflemekteyiz.

 •     Evreni sorgulamayı öğrenmeleri,
 •     Bilimde ve teknolojide yenilikleri araştırmaya istekli olmaları,
 •     Konularda teknoloji ve uygulamalara ağırlık verilmektedir.
 •     Doğa olaylarını anlayabilmeleri, gözlem ve çıkarım yapabilmeleri,
 •     Temel kavram ve konular öğrencinin günlük yaşam deneyimlerinin içerisinde işlenmektedir.
 •     Derslerde Sosyal Bilgiler ve Türkçe dersleri ile bağlantı kurulmaktadır.
 •     Öğrenme ve öğretme etkinliklerinde bireysel farklılıklar gözetilerek eğitim yapılmaktadır.
 •     Çevreye karşı olumlu bir tutum geliştirerek, daha duyarlı ve bilinçli olmaları,
 •     Ezberden çok kavrayarak öğrenmeyi,
 •     Karşılaşılan durumlarla ilgili problemleri çözmeyi,
 •     Bilimsel süreç becerilerini geliştirerek soru sormayı ve problemi belirlemeyi,
 •     Gözlem yapmayı; hipotez kurmayı; veriler toplayıp analiz yapmayı; sonuç elde edip genellemelere varmayı öğretmek hedeflerimizdir.

    

 

Bilgi Formu