A PİECE OF DİFFERENT LANGUAGES!

  • Ana Sayfa -
  • Etwinning -
  • A PİECE OF DİFFERENT LANGUAGES!

A piece of different languages!

Proje Hakkında:

Farklı ana dilleri konuşan öğrenciler, online eğitim araçlarını kullanarak ayda bir kez bir araya geliyor. Proje ortaklarının ana dilleri olacak farklı dillerdeki en temel ifadeleri öğrenirler. Web 2.0 araçları kullanılmaktadır. Temel ifadeleri öğrenmeden önce öğrenciler ilk ay ortaklarına ülkeleri ve kültürleri hakkında kısa bir sunum yaparlar.

 

Hedefler:

Projenin amacı: Bu proje, Öğrencileri diğer kültürler ve diller hakkında bilinçlendirmek öğrencilerimizin aidiyet duygusunu güçlendirmek farklı kültürler ve diller arasında karşılaştırma yapmak dil ve kültür arasındaki bağlantıyı farklı örneklerle gözlemlemek tek dil konuşanın bir kişi, iki dil konuşanın ise iki kişi olduğu düşüncesiyle öğrencilerin farklı dillerde iletişim kurmalarını sağlamak.

 

Çalışma Süreci:

Ekim: Hazırlık - Ortak Bulmak - Projenin Kabulü -

Kasım: Ortaklar kendilerini, hayatlarını, okullarını, ülkelerini ve kültürlerini tanıtırlar. Dillerdeki farklılıkların farkındalığı ile ilgili anket yapılmıştır. Sunum sırası belirlenir.

Aralık - Ocak - Şubat - Mart - Nisan: Ortaklar sunumlarını yaparlar. Temel ifadeleri ana dillerinde paylaşırlar. Web 2.0 araçları aracılığıyla sunumlarını geliştirirler. Öğrencilerden bu ifadeleri kullanarak video göndermeleri istenir. Videolar Twinspace'de paylaşılıyor.

Nisan (Ekstra): Videolar derlenir. Projenin sonucunu görmek için farklı dillerdeki farklılıkların farkındalığı hakkında bir anket yapıldı.

 

Çalışma sürecinde proje kapsamında çekilen video ve göreseller

https://youtu.be/dg__FDRM66Y

https://youtu.be/fPwGlFyAGqI

https://youtu.be/5zLL7FSS-qg

https://youtu.be/YeE2fvve1Is

https://youtu.be/n6tLNJ5E4-Q

https://youtu.be/qLwQ4qFJ9HA

https://youtu.be/DMvPEB3TUKc

https://youtu.be/0U3MQKPyNFo

https://youtu.be/PwXJyl38NN8

https://youtu.be/KXJ4tqqcE-s

https://youtu.be/GJj1uGQw2-4

https://youtu.be/flIgdBsstI4

https://youtu.be/s0u29WK0nAw

https://youtu.be/EUDbA1ZAg1s

https://youtu.be/KR-7GhVlpG4

https://youtu.be/s0u29WK0nAw

https://youtu.be/A1a5KUtUtYI

https://youtu.be/-581nJjBjbo

https://youtu.be/M_AvNDAq04k

 

 

Beklenen Sonuçlar

Öğrencilerimiz farklı ülkelerde yaşayan akranları ile iletişim kuracak, sosyal ağlarını güçlendirecek, diller ve kültürler arasındaki farklılıkların bir zenginlik olduğunu savunan düşünceyi benimseyecek ve kendilerini tanıtabilecek ve bir dünya vatandaşı olarak iletişim kurabileceklerdir. .

 

Bilgi Formu